• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) Inverter ...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) Inverter ...
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) Gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) Gas R32
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10KKCVG-V Inverter Gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10KKCVG-V Inverter Gas R32
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) Gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) Gas R32
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13FKCVG-V Inverter Gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13FKCVG-V Inverter Gas R32
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) Inverter ...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) Inverter ...
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18QKSG-V (2.0Hp) Gas R32
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18QKSG-V (2.0Hp) Gas R32
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) Inverter ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) Inverter ...
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24QKSG-V (2.5Hp) Gas R32
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24QKSG-V (2.5Hp) Gas R32
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V (2.5Hp) Inverter ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V (2.5Hp) Inverter ...

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V (1.5 HP...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V (1.5 HP...
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V (2.0 H...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V (2.0 H...
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-240ASP...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-240ASP...
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) Inverter Gas R4...
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) Inverter Gas R4...
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-300ASP-V / RAV-300USP-V (3.5 HP...
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-300ASP-V / RAV-300USP-V (3.5 HP...
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-360ASP-V / RAV-360USP-V (4.0 HP...
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-360ASP-V / RAV-360USP-V (4.0 HP...
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) Inverter Gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) Inverter Gas R...
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-420ASP-V/ RAV-420USP-V (5.0 HP,...
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-420ASP-V/ RAV-420USP-V (5.0 HP,...
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) Inverter Gas R...
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) Inverter Gas R...
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-480ASP-V/ RAV-480USP-V (5.5 HP,...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-480ASP-V/ RAV-480USP-V (5.5 HP,...
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-600ASP-V/ RAV-600USP-V (6.5 HP,...
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-600ASP-V/ RAV-600USP-V (6.5 HP,...

Máy lạnh áp trần

Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) Inverter GasR41...
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) Inverter GasR41...
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) Inverter Gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) Inverter Gas R...
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) Inverter Gas R...
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) Inverter Gas R...