• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-092/TITAN Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-092/TITAN Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-120/TITAN Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-120/TITAN Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-180/TITAN Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-180/TITAN Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-240/TITAN Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-240/TITAN Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-280/TITAN Gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-280/TITAN Gas R410a

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-180(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-180(2.0hp) Gas R22
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-240(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-240(2.5hp) Gas R22
22,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-280(3.0hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-280(3.0hp) Gas R22
23,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-360(4.0hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-360(4.0hp) Gas R22
27,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-480(5.5hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-480(5.5hp) Gas R22
33,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-600(6.5hp) Gas R22
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-600(6.5hp) Gas R22
Gas R22
37,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh áp trần

Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-280 Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-280 Gas R22
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-360 Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-360 Gas R22
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-500 Gas R22
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-500 Gas R22
Gas R22
32,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-600 Gas R22
6 ngựa (6.0hp)
Máy Lạnh Áp Trần Sumikura APL/APO-600 Gas R22
Gas R22
36,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-180(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-180(2.0hp) Gas R22
15,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210(2.5hp) Gas R22
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240(2.5hp) Gas R22
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280(3.0hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280(3.0hp) Gas R22
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-360(4.0hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-360(4.0hp) Gas R22
24,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-480(5.0hp) Gas R22
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-480(5.0hp) Gas R22
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-500(5.5hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-500(5.5hp) Gas R22
29,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-600(6.5hp) Gas R22
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-600(6.5hp) Gas R22
33,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-960(10.0hp) Gas R22
10 ngựa (10hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-960(10.0hp) Gas R22
Gas R22
71,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-1200(12hp) Gas R22
13 ngựa( 13hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-1200(12hp) Gas R22
Dàn lạnh: 120 / dàn nóng: 210
84,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT