• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X9SEW (1.0Hp) Inverter Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X9SEW (1.0Hp) Inverter Gas R410...
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) Gas R410a
4,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) Gas R410a
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X12UEW (1.5Hp) Inverter Gas R32...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X12UEW (1.5Hp) Inverter Gas R32...
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A18SEW (2.0Hp) Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A18SEW (2.0Hp) Gas R410a
11,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X18SEW (2.0Hp) Inverter Gas R41...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X18SEW (2.0Hp) Inverter Gas R41...

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) Gas R410a
18,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) Gas R410a
25,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) Gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) Gas R410a
26,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) Gas R410a -3pha
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) Gas R410a -3pha
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) Gas R410a-3pha
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) Gas R410a-3pha