• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh treo tường Panasonic N9SKH-8 - tiêu chuẩn
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic N9SKH-8 - tiêu chuẩn
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Inverter gas r3...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Inverter gas r3...
Máy lạnh treo tường Panasonic VU9SKH-8 -cao cấp inverter gas...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Panasonic VU9SKH-8 -cao cấp inverter gas...
Máy Lạnh treo tường Panasonic U9TKH-8 - Inverter gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic U9TKH-8 - Inverter gas R32
Máy Lạnh treo tường Panasonic N12SKH-8 - tiêu chuẩn
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic N12SKH-8 - tiêu chuẩn
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Inverter gas R...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Inverter gas R...
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG PANASONIC VU12SKH-8 - CAO CẤP INVERTER G...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG PANASONIC VU12SKH-8 - CAO CẤP INVERTER G...
Máy Lạnh treo tường Panasonic U12TKH-8 - Inverter gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic U12TKH-8 - Inverter gas R32
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 - tiêu chuẩn
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 - tiêu chuẩn
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Inverter gas R...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Inverter gas R...
Máy Lạnh treo tường Panasonic U18TKH-8 - Inverter gas R32
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic U18TKH-8 - Inverter gas R32
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24SKH-8 - tiêu chuẩn
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24SKH-8 - tiêu chuẩn
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU24TKH-8 Inverter GAS R...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU24TKH-8 Inverter GAS R...
Máy Lạnh treo tường Panasonic U24TKH-8 (2.5hp )- Inverter ga...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic U24TKH-8 (2.5hp )- Inverter ga...

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H ( 2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H ( 2.0hp)
Gas R22
19,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T19KB4H52 ( 2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T19KB4H52 ( 2.0hp)
Gas R410
31,450,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H (2.5hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H (2.5hp)
Gas R22
22,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T24KB4H52 (2.5hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T24KB4H52 (2.5hp)
Gas R410
36,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS D28DB4H5 (3.0hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS D28DB4H5 (3.0hp)
Gas R22
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H (4.0hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H (4.0hp)
Gas R22
33,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T34KB4H52 ( 4.0hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T34KB4H52 ( 4.0hp)
Gas R410
41,790,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic D43DBH8 ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic D43DBH8 ( 5.0hp)
Gas R22
35,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T43KB4H52 ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T43KB4H52 ( 5.0hp)
Gas R410
48,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic D50DBH8 (5.5hp)
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic D50DBH8 (5.5hp)
Gas R22
39,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5hp)
23,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 ( 3.0hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 ( 3.0hp)
Gas R22
29,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0hp)
Gas R22
32,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 ( 5.0hp)
Gas R22
35,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 ( 5.5hp)
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 ( 5.5hp)
Gas R22
40,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH  (2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH  (2.0hp)
19,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH ( 3.0hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH ( 3.0hp)
29,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH ( 5.0hp)
38,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT