• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 ( 1.0hp) - ...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 ( 1.0hp) - ...
Gas R410
7,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy  SRK10YN-S5 ( 1.0hp - 8...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy  SRK10YN-S5 ( 1.0hp - 8...
Dòng sang trọng -tiết kiệm điện năng lên tới 70%
9,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy  SRK12CT-S5 ( 1.5hp -11...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy  SRK12CT-S5 ( 1.5hp -11...
Gas R410 - 2 sao
9,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5 (1.5Hp - 11,942Btu/h) I...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5 (1.5Hp - 11,942Btu/h) I...
tiết kiệm điện năng lên tới 70%, 5 sao, gas R410
11,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 ( 2.0hp -17,...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 ( 2.0hp -17,...
Gas R410 - 3 sao
14,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YN (2.0hp -17,060B...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YN (2.0hp -17,060B...
Gas R410 - 5 sao
18,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5(2...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5(2...
Gas R410a
22,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC50VF/SRC50ZMX-S (2.0hp...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC50VF/SRC50ZMX-S (2.0hp...
Gas R410
28,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
Gas R410, non inverter
27,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP (3.0hp...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP (3.0hp...
Gas R410
32,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5...
Gas R410, non inverter
36,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VF1/FDC100VN (4.0hp)...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VF1/FDC100VN (4.0hp)...
Gas R410
44,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5...
Gas R410, non inverter
39,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VF/FDC125VN (5.0hp )...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VF/FDC125VN (5.0hp )...
Gas R410
54,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VF/FDC140VN ( 5.5hp ...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VF/FDC140VN ( 5.5hp ...
Gas R410
55,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
Gas R410
27,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) ...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) ...
Gas R410
49,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp)...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp)...
Gas R410
57,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5...
Gas R410
37,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh giấu trần

Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 (...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 (...
Gas R410
20,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZS...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZS...
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/...
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71V...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71V...
Gas R410
33,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5...
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC10...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC10...
Gas R410
48,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5...
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125...
Gas R410
59,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF/FDC140...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF/FDC140...
Gas R410
61,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT