• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-10CRDN1 Inverter - Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-10CRDN1 Inverter - Gas R410...
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 09CR(1.0hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 09CR(1.0hp) Gas R22
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 12CR(1.5hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 12CR(1.5hp) Gas R22
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-13CRDN1 Inverter - Gas R410...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-13CRDN1 Inverter - Gas R410...
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 18CR(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 18CR(2.0hp) Gas R22
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-18CRDN1 Inverter - Gas R410...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-18CRDN1 Inverter - Gas R410...
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 24CR(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 24CR(2.5hp) Gas R22
12,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-18CRN1 Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-18CRN1 Gas R410a
14,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-28CRN1 Gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-28CRN1 Gas R410a
19,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-36CRN1 Gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-36CRN1 Gas R410a
25,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-50CRN1 Gas R410a -3pha
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-50CRN1 Gas R410a -3pha
30,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-60CRN1 Gas R410a
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-60CRN1 Gas R410a
34,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-28CR(3.0hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-28CR(3.0hp) Gas R22
17,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-50CR(5.5hp)Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-50CR(5.5hp)Gas R22
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT