• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh LG V10ENW (1.0Hp) inverter
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh LG V10ENW (1.0Hp) inverter
6,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi
9,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V13ENS(1.5Hp) inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh LG V13ENS(1.5Hp) inverter
7,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V18ENF (2.0Hp) inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh LG V18ENF (2.0Hp) inverter
13,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter
17,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp)
19,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter
21,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter
23,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)
22,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp)
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter
sản phẩm mới
30,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GPLE6 (5.0Hp) Inverter
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GPLE6 (5.0Hp) Inverter
34,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.0Hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.0Hp)
33,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)
20,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 (5.0Hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 (5.0Hp)
37,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)
69,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT