• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X10CD Inverter
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X10CD Inverter
8,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E10CZ
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E10CZ
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E13CY
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E13CY
8,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X13CD Inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X13CD Inverter
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-S18CAM
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-S18CAM
12,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X18CX Inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X18CX Inverter
16,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT