• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC09 (1.0Hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC09 (1.0Hp) Gas R22
5,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC12 (1.5Hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC12 (1.5Hp) Gas R22
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC18 (2.0Hp) Gas R22
9,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC24(2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC24(2.5Hp) Gas R22
11,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC18 (2.0Hp) Gas R22
16,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC24 (2.5Hp) Gas R22
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC27 (3.0Hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC27 (3.0Hp) Gas R22
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC36 (4.0Hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC36 (4.0Hp) Gas R22
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC50 (5.5Hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC50 (5.5Hp) Gas R22
34,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT

Máy lạnh tủ đứng

Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC18 (2.0Hp) Gas R22
15,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC24 (2.5Hp) Gas R22
17,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC27(3.0Hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC27(3.0Hp) Gas R22
18,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC36(4.0Hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC36(4.0Hp) Gas R22
24,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC42(4.5Hp) Gas R22
4,5 Ngựa (4,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC42(4.5Hp) Gas R22
28,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC50(5.5Hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC50(5.5Hp) Gas R22
33,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC100(10.0Hp) Gas R22
10 ngựa (10hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC100(10.0Hp) Gas R22
61,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT