Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
153,600,000
147,500,000
134,100,000
115,900,000
85,700,000
83,300,000
82,650,000
68,350,000
58,550,000
46,700,000
60,500,000
53,850,000
37,550,000
49,600,000
33,850,000
42,100,000
28,250,000