• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH  (2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C18FFH  (2.0hp)
19,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
C18FFH
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
19,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL13
28,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC-48TL13
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
28,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11
20,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC-28TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
20,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC-18TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
20 ngựa (20hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
153,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVPGR20NY1/RUR20NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
153,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 gas R410a
18 ngựa (18hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 gas R410a
147,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVPGR18NY1/RUR18NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
147,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
15 ngựa (15 hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
134,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVPGR15NY1/RUR15NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
134,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
13 ngựa( 13hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
115,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVPGR13NY1/RUR13NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
115,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
SKU:
FVPGR10NY1/RUR10NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
85,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 gas R410a
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 gas R410a
83,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVGR10NV1/RUR10NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
83,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 gas R410a
8 ngựa(8.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 gas R410a
82,650,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVGR08NV1/RUR08NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
82,650,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 gas R410a
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 gas R410a
68,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVGR06NV1/RUR06NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
68,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM inverter gas R4...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM inverter gas R4...
SKU:
FVQ140CVEB/RZR140MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
58,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 - gas R410
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 - gas R410
SKU:
FVRN140AXV1/RR140DGXY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
46,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1/RUR05NY1 gas R410a
60,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FVGR05NV1/RUR05NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
60,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MYM inverter gas R4...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MYM inverter gas R4...
SKU:
FVQ125CVEB/RZR125MYM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
53,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 - gas R410
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 - gas R410
SKU:
FVRN125AXV1/RR125DGXY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
37,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100LVVM inverter gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100LVVM inverter gas R...
SKU:
FVQ100CVEB/RZR100LVVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
49,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 - gas R410A
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 - gas R410A
SKU:
FVRN100AXV1/RR100DGXY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
33,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVMV inverter gas R41...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVMV inverter gas R41...
SKU:
FVQ71CVEB/RZR71MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
42,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT