Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
37,800,000
23,900,000
20,950,000
99,600,000
77,500,000
69,800,000
36,500,000
28,800,000
25,300,000
18,400,000
37,000,000
57,000,000
49,000,000
27,800,000
38,700,000
29,000,000
19,800,000
28,800,000
20,400,000
16,400,000