Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
28,700,000
24,600,000
19,900,000
18,200,000
16,400,000
15,800,000
61,900,000
33,100,000
28,900,000
24,700,000
18,900,000
17,500,000
15,300,000
26,900,000
17,600,000
29,200,000
27,600,000
18,200,000
15,200,000
69,900,000