• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh tủ đứng

Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC36AH (4.0HP)
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC36AH (4.0HP)
27,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GVC36AH
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
27,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC24AG (2.5HP)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC24AG (2.5HP)
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GVC24AG
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC18AG (2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC18AG (2.0hp)
15,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GVC18AG
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
15,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp)
69,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
VP-C1008FA0
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
69,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 (5.0Hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 (5.0Hp)
37,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APNQ48GT3E3
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
37,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AP-C286KLA0
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)
20,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AP-C246KLA0
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
20,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp)
15 ngựa (15 hp)
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp)
99,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RS160/RC160
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
99,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 (13.0Hp) Gas R22
13 ngựa( 13hp)
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 (13.0Hp) Gas R22
SKU:
RS120/RC120
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
77,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 (10.0Hp) Gas R22
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 (10.0Hp) Gas R22
SKU:
RS100/RC100
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
69,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) Gas R22
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) Gas R22
36,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RF60/RC60
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
36,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) Gas R22
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) Gas R22
28,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RF48/RC48
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
28,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp) Gas R22
25,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RF36/RC36
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
25,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp) Gas R22
18,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RF24/RC24
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
18,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5...
Gas R410
37,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDF125CR-S5/FDC125CR-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
37,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp)...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp)...
Gas R410
57,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDF100VD2/FDC90VNP
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
57,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) ...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) ...
Gas R410
49,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDF71VD1/FDC71VNP
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
49,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
Gas R410
27,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDF71CR-S5/FDC71CR-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
27,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C45FFH ( 5.0hp)
38,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
C45FFH
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
38,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH ( 3.0hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh tủ đứng Panasonic C28FFH ( 3.0hp)
29,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
C28FFH
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
29,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT