• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh tủ đứng

Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-1200(12hp) Gas R22
13 ngựa( 13hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-1200(12hp) Gas R22
Dàn lạnh: 120 / dàn nóng: 210
84,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh: 120 / dàn nóng: 210
SKU:
APF/APO-1200
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
84,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-960(10.0hp) Gas R22
10 ngựa (10hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-960(10.0hp) Gas R22
Gas R22
71,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Kiểu dáng thanh lịch thích hợp cho các không gian rộng và trang nhã, đảm bảo tính đồng nhất về hình thể và hài hòa về mặt thẩm mĩ. Điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thiết kế đồ nội thất.
Gas R22
SKU:
APF/APO-960
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
71,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-600(6.5hp) Gas R22
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-600(6.5hp) Gas R22
33,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
APF/APO-600
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
20
33,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-500(5.5hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-500(5.5hp) Gas R22
29,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-500
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
29,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-480(5.0hp) Gas R22
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-480(5.0hp) Gas R22
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-360(4.0hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-360(4.0hp) Gas R22
24,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-360(
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
24,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280(3.0hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-280(3.0hp) Gas R22
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-280
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240(2.5hp) Gas R22
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-240
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210(2.5hp) Gas R22
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-210
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-180(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-180(2.0hp) Gas R22
15,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-180
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
15,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC100(10.0Hp) Gas R22
10 ngựa (10hp)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC100(10.0Hp) Gas R22
61,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC100
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
61,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC50(5.5Hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC50(5.5Hp) Gas R22
33,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC50
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
33,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC42(4.5Hp) Gas R22
4,5 Ngựa (4,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC42(4.5Hp) Gas R22
28,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC42
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
28,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC36(4.0Hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC36(4.0Hp) Gas R22
24,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC36
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
24,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC27(3.0Hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC27(3.0Hp) Gas R22
18,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC27
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
18,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC24 (2.5Hp) Gas R22
17,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC24
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
17,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC18 (2.0Hp) Gas R22
15,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC18
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
15,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-50CR(5.5hp)Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-50CR(5.5hp)Gas R22
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MFSM-50CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-28CR(3.0hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Midea MFSM-28CR(3.0hp) Gas R22
17,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MFSM-28CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
17,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC42AH (4.5HP)
4,5 Ngựa (4,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC42AH (4.5HP)
29,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GVC42AH
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
29,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT