Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
23,000,000
30,800,000
21,900,000
58,600,000
25,800,000
18,000,000
26,900,000
50,800,000
45,700,000
40,600,000
33,800,000
43,600,000
35,100,000
32,500,000
35,000,000
51,500,000
84,900,000
71,300,000
33,900,000
29,900,000