• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Casper LC-09TL11 - dòng cao cấp
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-09TL11 - dòng cao cấp
SKU:
LC-09TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper IC-09TL11 - Inverter
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-09TL11 - Inverter
7,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
IC-09TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper EC-09TL11 - tiêu chuẩn
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-09TL11 - tiêu chuẩn
5,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
EC-09TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV Inverter - g...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV Inverter - g...
inverter gas R410a
31,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R410a
SKU:
FTKS71GVMV/RKS71GVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
31,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71QVMV/RKC71QVMV- Inverter Ga...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71QVMV/RKC71QVMV- Inverter Ga...
inverter gas R32
28,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R32
SKU:
FTKC71QVMV/RKC71QVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
28,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV inverter_ -g...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV inverter_ -g...
inverter gas R410a
27,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R410a
SKU:
FTKS60GVMV/RKS60GVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
27,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV Inverter_Gas...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV Inverter_Gas...
inverter gas R32
25,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R32
SKU:
FTKC60TVMV/RKC60TVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
25,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V
Gas R32, non inverter
20,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R32, non inverter
SKU:
FTC60NV1V/RC60NV1V
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
20,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/RKS50GVMV Inverter - g...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/RKS50GVMV Inverter - g...
inverter gas R410a
20,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R410a
SKU:
FTKS50GVMV/RKS50GVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
20,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Daikin treo tường Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV Invet...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Daikin treo tường Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV Invet...
inverter gas R32
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R32
SKU:
FTKC50TVMV/RKC50TVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh treo tường Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V
non inverter gas R32
14,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
non inverter gas R32
SKU:
FTC50NV1V/RC50NV1V
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
14,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV Inverter - g...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV Inverter - g...
inverter gas R410a
12,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R410a
SKU:
FTKS35GVMV/RKS35GVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV  Inverter ga...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/RKC35RVMV  Inverter ga...
inverter gas R32
11,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R32
SKU:
FTKC35RVMV/RKC35RVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V
Gas R32, non inverter
9,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R32, non inverter
SKU:
FTC35NV1V/RC35NV1V
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV  Inverter - ...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV  Inverter - ...
SKU:
FTKS25GVMV/RKS25GVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV - Inverter G...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/RKC25RVMV - Inverter G...
inverter gas R32
9,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
inverter gas R32
SKU:
FTKC25RVMV/RKC25RVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V
Gas R32, non inverter
7,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R32, non inverter
SKU:
FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT