• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh treo tường Panasonic U18TKH-8 - Inverter gas R32
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic U18TKH-8 - Inverter gas R32
SKU:
U18TKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
19,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Inverter gas R...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Inverter gas R...
SKU:
CU/CS-PU18TKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
17,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 - tiêu chuẩn
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 - tiêu chuẩn
SKU:
CU/CS-N18SKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
14,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Panasonic U12TKH-8 - Inverter gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic U12TKH-8 - Inverter gas R32
SKU:
U12TKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG PANASONIC VU12SKH-8 - CAO CẤP INVERTER G...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG PANASONIC VU12SKH-8 - CAO CẤP INVERTER G...
SKU:
VU12SKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,450,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Inverter gas R...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Inverter gas R...
SKU:
CU/CS-PU12TKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Panasonic N12SKH-8 - tiêu chuẩn
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic N12SKH-8 - tiêu chuẩn
SKU:
N12SKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Panasonic U9TKH-8 - Inverter gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic U9TKH-8 - Inverter gas R32
SKU:
U9TKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Panasonic VU9SKH-8 -cao cấp inverter gas...
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh treo tường Panasonic VU9SKH-8 -cao cấp inverter gas...
SKU:
VU9SKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Inverter gas r3...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Inverter gas r3...
SKU:
CU/CS-PU9TKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh treo tường Panasonic N9SKH-8 - tiêu chuẩn
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh treo tường Panasonic N9SKH-8 - tiêu chuẩn
SKU:
N9SKH-8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper LC-24TL11 - dòng cao cấp
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-24TL11 - dòng cao cấp
13,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
LC-24TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper IC-24TL11 - Inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-24TL11 - Inverter
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
IC-24TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper EC-24TL11 - dòng tiêu chuẩn
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-24TL11 - dòng tiêu chuẩn
SKU:
EC-24TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper LC-18TL11 - dòng cao cấp
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-18TL11 - dòng cao cấp
10,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
LC-18TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper IC-18TL11 - Inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-18TL11 - Inverter
13,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
IC-18TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper EC-18TL11 - dòng tiêu chuẩn
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-18TL11 - dòng tiêu chuẩn
SKU:
EC-18TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper LC-12TL11 - dòng cao cấp
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper LC-12TL11 - dòng cao cấp
SKU:
LC-12TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper IC-12TL11 - Inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper IC-12TL11 - Inverter
8,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
IC-12TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh treo tường Casper EC-12TL11 - dòng tiêu chuẩn
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh treo tường Casper EC-12TL11 - dòng tiêu chuẩn
SKU:
EC-12TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT