• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-13CRDN1 Inverter - Gas R410...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-13CRDN1 Inverter - Gas R410...
SKU:
MSMAI-13CRDN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-10CRDN1 Inverter - Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-10CRDN1 Inverter - Gas R410...
SKU:
MSMAI-10CRDN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 12CR(1.5hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 12CR(1.5hp) Gas R22
SKU:
MS11D1A- 12CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 09CR(1.0hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 09CR(1.0hp) Gas R22
SKU:
MS11D1A- 09CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
4,650,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X18SEW (2.0Hp) Inverter Gas R41...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X18SEW (2.0Hp) Inverter Gas R41...
SKU:
AH-X18SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A18SEW (2.0Hp) Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A18SEW (2.0Hp) Gas R410a
11,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AH-A18SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X12UEW (1.5Hp) Inverter Gas R32...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X12UEW (1.5Hp) Inverter Gas R32...
SKU:
AH-X12SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X9SEW (1.0Hp) Inverter Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X9SEW (1.0Hp) Inverter Gas R410...
SKU:
AH-X9SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) Gas R410a
SKU:
AH-A12SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) Gas R410a
4,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AH-A9UEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
4,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24QE (2.5HP) Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24QE (2.5HP) Gas R410a
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GWC24QE
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-18M Inverter (2.0HP)Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-18M Inverter (2.0HP)Gas R410a
SKU:
GWC-18M
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18QD(2.0HP) Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC18QD(2.0HP) Gas R410a
9,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GWC18QD
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-12CA Inverter (1.5HP) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-12CA Inverter (1.5HP) Gas R410a
SKU:
GWC-12CA
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09CA Inverter (1.0hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09CA Inverter (1.0hp) Gas R410a
SKU:
GWC-09CA
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12QC (1.5HP) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12QC (1.5HP) Gas R410a
6,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GWC12QC
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09QB(1.0hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09QB(1.0hp) Gas R410a
Sử dụng gas R410A
8,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Sử dụng gas R410A
SKU:
GWC09QB
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V13ENS(1.5Hp) inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh LG V13ENS(1.5Hp) inverter
7,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
V13ENS
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi
9,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
V10APQ
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter
17,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
V24EN
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
17,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT