• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) Inverter ...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H13PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13FKCVG-V Inverter Gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13FKCVG-V Inverter Gas R32
SKU:
RAS-H13FKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) Inverter ...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H10PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) Gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H13QKS
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10KKCVG-V Inverter Gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10KKCVG-V Inverter Gas R32
SKU:
RAS-H10KKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) Gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H10QKSG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 022 (2.5Hp) Inverter Gas R4...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 022 (2.5Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 022
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
19,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 018 (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 018 (2.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 018
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
17,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 018 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 018 (2.0Hp) Gas R22
12,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CSR 018
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 013 (1.5Hp) Inverter Gas R4...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 013 (1.5Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 013
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 010 (1.0Hp) Inverter Gas R4...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 010 (1.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 010
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 013 (1.5Hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 013 (1.5Hp) Gas R22
9,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CSR 013
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 010 (1.0Hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 010 (1.0Hp) Gas R22
7,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CSR 010
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC24(2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC24(2.5Hp) Gas R22
11,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC24
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC18 (2.0Hp) Gas R22
9,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC18
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC12 (1.5Hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC12 (1.5Hp) Gas R22
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC12
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC09 (1.0Hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC09 (1.0Hp) Gas R22
5,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC09
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 24CR(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 24CR(2.5hp) Gas R22
12,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MS11D1A- 24CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-18CRDN1 Inverter - Gas R410...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-18CRDN1 Inverter - Gas R410...
SKU:
MSMAI-18CRDN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 18CR(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 18CR(2.0hp) Gas R22
SKU:
MS11D1A- 18CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT