Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
15,600,000
0
9,000,000
7,800,000
11,100,000
7,900,000
6,300,000
11,600,000
7,500,000
6,500,000
12,000,000
8,900,000
5,800,000
4,500,000
9,450,000
15,300,000
13,900,000
10,100,000
8,100,000
9,050,000