• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh treo tường

Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-280/TITAN Gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-280/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-280/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
15,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-240/TITAN Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-240/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-240/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-180/TITAN Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-180/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-180/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-120/TITAN Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-120/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-120/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-092/TITAN Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-092/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-092/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X18CX Inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X18CX Inverter
16,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-X18CX
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
16,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-S18CAM
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-S18CAM
12,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-S18CAM
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X13CD Inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X13CD Inverter
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-X13CD
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X10CD Inverter
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X10CD Inverter
8,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-X10CD
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E13CY
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E13CY
8,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-E13CY
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E10CZ
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E10CZ
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-E10CZ
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM18CRF Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM18CRF Gas R22
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ESM18CRF
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV12CRK-A2 Inverter Gas R410...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV12CRK-A2 Inverter Gas R410...
SKU:
ESV12CRK-A2
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV09CRK-A2 Inverter Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV09CRK-A2 Inverter Gas R410...
SKU:
ESV09CRK-A2
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM12CRF Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM12CRF Gas R22
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ESM12CRF
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM09CRF Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM09CRF Gas R22
5,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ESM09CRF
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V (2.5Hp) Inverter ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V (2.5Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H24PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
20,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24QKSG-V (2.5Hp) Gas R32
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24QKSG-V (2.5Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H24QKSG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
18,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) Inverter ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H18PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
16,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18QKSG-V (2.0Hp) Gas R32
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18QKSG-V (2.0Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H18QKSG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT