Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
52,000,000
44,700,000
28,100,000
25,600,000
23,200,000
21,000,000
18,900,000
18,500,000
11,500,000
11,400,000
10,600,000
10,600,000
10,300,000
10,900,000
9,100,000
7,700,000
10,000,000
9,400,000
8,900,000
7,800,000