Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
74,800,000
58,850,000
46,700,000
47,750,000
42,850,000
35,300,000
39,350,000
32,500,000
28,300,000
33,050,000
27,400,000
25,200,000
31,850,000
22,950,000
25,550,000
19,050,000
15,100,000
12,850,000