• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh giấu trần

Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71V...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71V...
Gas R410
33,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDUM71VF1/FDC71VNP
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
33,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/...
Gas R410
SKU:
FDUM71CR-S5/FDC71RC-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
25,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZS...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZS...
SKU:
FDUM50VF/SRC50ZSX-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
30,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 (...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5 (...
Gas R410
20,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
20,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
20 ngựa (20hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR20NY1/RUR20NY1 gas R410a
Gia đã bao gồm VAT 10%, Package giấu trần nối ống gió
134,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gia đã bao gồm VAT 10%, Package giấu trần nối ống gió
SKU:
FDR20NY1/RUR20NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
134,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR18NY1/RUR18NY1 ga R410a
18 ngựa (18hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR18NY1/RUR18NY1 ga R410a
127,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FDR18NY1/RUR18NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
127,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
15 ngựa (15 hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR15NY1/RUR15NY1 gas R410a
125,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FDR15NY1/RUR15NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
125,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
13 ngựa( 13hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR13NY1/RUR13NY1 gas R410a
98,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FDR13NY1/RUR13NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
98,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
10 ngựa (10hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR10NY1/RUR10NY1 gas R410a
73,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FDR10NY1/RUR10NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
73,250,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR08NY1/RUR08NY1 gas R410a
8 ngựa(8.0hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR08NY1/RUR08NY1 gas R410a
74,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FDR08NY1/RUR08NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
74,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR06NY1/RUR06NY1 gas R410a
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR06NY1/RUR06NY1 gas R410a
58,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FDR06NY1/RUR06NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
58,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM inverter gas R...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM inverter gas R...
SKU:
FBQ140EVE/RZR140MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
46,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR05NY1/RUR05NY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR05NY1/RUR05NY1 gas R410a
47,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FDR05NY1/RUR05NY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
47,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM inverter gas R...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM inverter gas R...
SKU:
FBQ125EVE/RZR125MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
42,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
SKU:
FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
35,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM inverter gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM inverter gas R...
SKU:
FBQ100EVE/RZR100MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
39,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MY1 gas R410a
SKU:
FDMNQ36MV1/RNQ36MY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
32,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
SKU:
FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
28,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV inverter gas R4...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV inverter gas R4...
SKU:
FBQ71EVE/RZR71MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
33,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh giấu trần Daikin FDMNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
SKU:
FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh giấu trần
Tồn kho:
1
27,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT