Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
139,000,000
103,200,000
74,200,000
67,400,000
40,700,000
44,900,000
34,100,000
37,800,000
31,000,000
35,100,000
21,600,000
21,400,000
17,900,000
61,500,000
59,000,000
37,000,000
48,000,000
34,000,000
33,500,000
25,800,000