Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
37,800,000
31,000,000
35,100,000
21,600,000
21,400,000
17,900,000
61,500,000
59,000,000
37,000,000
48,000,000
34,000,000
33,500,000
25,800,000
30,600,000
20,900,000
134,200,000
127,800,000
125,700,000
98,700,000
73,250,000