Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
39,000,000
35,200,000
28,500,000
25,700,000
23,700,000
18,200,000
13,100,000
0
0
0
0
46,500,000
38,350,000
42,700,000
39,200,000
32,900,000
31,700,000
25,400,000
194,400,000
152,000,000