Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
0
0
0
0
46,500,000
38,350,000
42,700,000
39,200,000
32,900,000
31,700,000
25,400,000
194,400,000
152,000,000
139,000,000
103,200,000
74,200,000
67,400,000
40,700,000
44,900,000
34,100,000