• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410a
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 gas R410a
35,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ48MV1/RNQ48MY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
35,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM inverter gas R...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVM inverter gas R...
SKU:
FHQ125DAVMA/RZR125MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
41,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 gas R410a
32,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ42MV1/RNQ42MY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
32,750,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM inverter gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVM inverter gas R...
SKU:
FHQ100DAVMA/RZR100MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
38,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 gas R410a
29,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ36MV1/RNQ36MV1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
29,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 gas R410a
26,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ30MV1/RNQ30MV1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
26,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV inverter gas R4...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV inverter gas R4...
SKU:
FHQ71DAVMA/RZR71MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
32,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV19 gas R410a
26,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ26MV1/RNQ26MV19
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
26,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV - inverter gas ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV - inverter gas ...
SKU:
FHQ60DAVMA/RZR60MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
31,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV19 gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV19 gas R410a
22,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ21MV1/RNQ21MV19
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
22,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV - inverter gas ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV - inverter gas ...
SKU:
FHQ50DAVMA/RZR50MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
25,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV19 gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV19 gas R410a
19,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ18MV1/RNQ18MV19
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
19,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 gas R410a
15,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FHNQ13MV1/RNQ13MV1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
15,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT