• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 -Gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 -Gas R410a
35,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
35,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA/RZR100MVM - inverter gas...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA/RZR100MVM - inverter gas...
SKU:
FCQ100KAVEA/RZR100MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
41,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1-Gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1-Gas R410a
30,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ30MV1/RNQ30MV1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
30,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 -Gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 -Gas R410a
29,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
29,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV - inverter gas ...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV - inverter gas ...
SKU:
FCQ71KAVEA/RZR71MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
34,650,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV - inverter gas ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV - inverter gas ...
SKU:
FCQ60KAVEA/RZR60MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
33,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 -Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 -Gas R410a
27,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ21MV1/RNQ21MV19
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
27,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV - inverter gas ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV - inverter gas ...
SKU:
FCQ50KAVEA/RZR50MVMV
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
26,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 -Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 -Gas R410a
22,450,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ18MV1/RNQ18MV19
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,450,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 -Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 -Gas R410a
18,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
18,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT