• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5(2...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5(2...
Gas R410a
22,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410a
SKU:
FDT50CR-S5/FDC50CR-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic D50DBH8 (5.5hp)
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic D50DBH8 (5.5hp)
Gas R22
39,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
D50DBH8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
39,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T43KB4H52 ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T43KB4H52 ( 5.0hp)
Gas R410
48,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
T43KB4H52
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
48,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic D43DBH8 ( 5.0hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic D43DBH8 ( 5.0hp)
Gas R22
35,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
D43DBH8
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
35,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T34KB4H52 ( 4.0hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T34KB4H52 ( 4.0hp)
Gas R410
41,790,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
T34KB4H52
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
41,790,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H (4.0hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic D34DB4H (4.0hp)
Gas R22
33,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
D34DB4H
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
33,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS D28DB4H5 (3.0hp)
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS D28DB4H5 (3.0hp)
Gas R22
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
CU/CS D28DB4H5
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T24KB4H52 (2.5hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T24KB4H52 (2.5hp)
Gas R410
36,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
T24KB4H52
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
36,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H (2.5hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic PC24DB4H (2.5hp)
Gas R22
22,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
PC24DB4H
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T19KB4H52 ( 2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter T19KB4H52 ( 2.0hp)
Gas R410
31,450,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Cassette Panasonic CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52 - rẻ nhất miền nam - Lh : 0932 734 009
Gas R410
SKU:
T19KB4H52
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
31,450,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H ( 2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Panasonic PC18DB4H ( 2.0hp)
Gas R22
19,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
PC18DB4H
Thương hiệu:
Panasonic
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
19,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL14
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL14
34,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC-50TL14
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
34,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL13
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL13
26,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC-36TL13
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
26,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL12
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL12
22,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC-28TL12
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11
18,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC-18TL11
Thương hiệu:
casper
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
18,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V - Inverter Gas R3...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V - Inverter Gas R3...
Model 2018, inverter gas R32, remote dây
26,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Model 2018, inverter gas R32, remote dây
SKU:
FCF50CVM/RZF50CV2V
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
26,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM - inverter gas...
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM - inverter gas...
SKU:
FCQ140KAVEA/RZR140MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
48,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 -Gas R410a
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 -Gas R410a
42,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
42,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA/RZR125MVM - inverter gas...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA/RZR125MVM - inverter gas...
SKU:
FCQ125KAVEA/RZR125MVM
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
44,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 -Gas R410a
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 -Gas R410a
38,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FCNQ42MV1/RNQ42MY1
Thương hiệu:
Daikin
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
38,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT