• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter
sản phẩm mới
30,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
tóm tắt
sản phẩm mới
SKU:
ATNQ36GPLE6
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
30,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter
23,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ATNQ24GPLE6
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
23,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter
21,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ATNQ18GPLE6
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
21,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.0Hp)
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.0Hp)
33,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AT-C488MLEO
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
33,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp)
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AT-C368NLEO
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)
22,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AT-C246PLEO
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp)
19,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AT-C186PLE1
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
19,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 (6.5Hp) 3 Pha
6 ngựa (6.0hp)
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 (6.5Hp) 3 Pha
Gas R22
38,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RGT60/RC60
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
38,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp) 3 Pha
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp) 3 Pha
Gas R22
32,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RGT48/RC48
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
32,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 (1 pha-3 pha) (4.0Hp)
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 (1 pha-3 pha) (4.0Hp)
Gas R22
30,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
RGT36/RC36
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
30,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp) Gas R22
21,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RGT24/RC24
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
21,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) Gas R22
18,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RGT18/RC18
Thương hiệu:
Reetech
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
18,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VF/FDC140VN ( 5.5hp ...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VF/FDC140VN ( 5.5hp ...
Gas R410
55,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDT140VF/FDC140VN
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
55,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VF/FDC125VN (5.0hp )...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VF/FDC125VN (5.0hp )...
Gas R410
54,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDT125VF/FDC125VN
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
54,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5...
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5...
Gas R410, non inverter
39,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410, non inverter
SKU:
FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
39,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VF1/FDC100VN (4.0hp)...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VF1/FDC100VN (4.0hp)...
Gas R410
44,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDT100VF1/FDC100VN
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
44,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5...
4 Ngựa (4 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5...
Gas R410, non inverter
36,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410, non inverter
SKU:
FDT100CR-S5/FDC100CR-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
36,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP (3.0hp...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP (3.0hp...
Gas R410
32,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDT71VG/FDC71VNP
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
32,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
3 Ngựa (3 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0...
Gas R410, non inverter
27,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410, non inverter
SKU:
FDT71CR-S5/FDC71CR-S5
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
27,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC50VF/SRC50ZMX-S (2.0hp...
2 Ngựa (2 HP)
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDTC50VF/SRC50ZMX-S (2.0hp...
Gas R410
28,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R410
SKU:
FDTC50VF/SRC50ZMX-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
28,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT