• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh âm trần

Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC36 (4.0Hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC36 (4.0Hp) Gas R22
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC36
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC27 (3.0Hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC27 (3.0Hp) Gas R22
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC27
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC24 (2.5Hp) Gas R22
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC24
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC18 (2.0Hp) Gas R22
16,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC18
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
16,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-60CRN1 Gas R410a
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-60CRN1 Gas R410a
34,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MCD-60CRN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
34,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-50CRN1 Gas R410a -3pha
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-50CRN1 Gas R410a -3pha
30,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MCD-50CRN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
30,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-36CRN1 Gas R410a
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-36CRN1 Gas R410a
25,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MCD-36CRN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
25,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-28CRN1 Gas R410a
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-28CRN1 Gas R410a
19,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MCD-28CRN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
19,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-18CRN1 Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-18CRN1 Gas R410a
14,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MCD-18CRN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
14,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) Gas R410a-3pha
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) Gas R410a-3pha
SKU:
GX-A42UCW (
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
32,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) Gas R410a -3pha
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) Gas R410a -3pha
SKU:
GX-A36UCW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
28,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) Gas R410a
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) Gas R410a
26,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GX-A30UCW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
26,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) Gas R410a
25,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GX-A24UCW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
25,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) Gas R410a
18,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GX-A18UCW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
18,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH48K3BI (5.0HP)
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH48K3BI (5.0HP)
máy lạnh âm trần gree - máy lạnh chính hãng
34,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
máy lạnh âm trần gree - máy lạnh chính hãng
máy lạnh âm trần gree - máy lạnh chính hãng
SKU:
GKH48K3BI
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
34,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH42K3BI (4.5HP)
4,5 Ngựa (4,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH42K3BI (4.5HP)
31,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GKH42K3BI
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
31,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH36K3BI (4.0HP)
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH36K3BI (4.0HP)
29,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GKH36K3BI
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
29,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH30K3BI (3.5HP)
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH30K3BI (3.5HP)
25,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GKH30K3BI
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
25,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH24K3BI (2.5HP)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH24K3BI (2.5HP)
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GKH24K3BI
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH18K3BI (2.0hp)
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH18K3BI (2.0hp)
16,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GKH18K3BI
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
16,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT