Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
35,850,000
33,550,000
29,850,000
26,150,000
25,150,000
19,050,000
43,950,000
40,100,000
36,650,000
32,150,000
30,950,000
28,650,000
23,850,000
19,150,000
35,900,000
34,200,000
22,500,000
19,800,000
31,500,000
28,000,000