• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GPLE6 (5.0Hp) Inverter
5 Ngựa (5 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GPLE6 (5.0Hp) Inverter
34,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ATNQ48GPLE6
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
34,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-600(6.5hp) Gas R22
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-600(6.5hp) Gas R22
Gas R22
37,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Gas R22
SKU:
APC/APO-600
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
37,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-480(5.5hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-480(5.5hp) Gas R22
33,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APC/APO-480
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
33,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-360(4.0hp) Gas R22
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-360(4.0hp) Gas R22
27,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APC/APO-360
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
27,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-280(3.0hp) Gas R22
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-280(3.0hp) Gas R22
23,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APC/APO-280
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
23,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-240(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-240(2.5hp) Gas R22
22,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APC/APO-240
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-180(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-180(2.0hp) Gas R22
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APC/APO-180
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-600ASP-V/ RAV-600USP-V (6.5 HP,...
6.5 ngựa (6.5hp)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-600ASP-V/ RAV-600USP-V (6.5 HP,...
SKU:
RAV-600ASP-V/ RAV-600USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
44,850,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-480ASP-V/ RAV-480USP-V (5.5 HP,...
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-480ASP-V/ RAV-480USP-V (5.5 HP,...
SKU:
RAV-480ASP-V/ RAV-480USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
34,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) Inverter Gas R...
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) Inverter Gas R...
SKU:
RAV-SE1251UP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
40,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-420ASP-V/ RAV-420USP-V (5.0 HP,...
5 Ngựa (5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-420ASP-V/ RAV-420USP-V (5.0 HP,...
SKU:
RAV-420ASP-V/ RAV-420USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
32,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) Inverter Gas R...
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) Inverter Gas R...
SKU:
RAV-SE1001UP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
37,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-360ASP-V / RAV-360USP-V (4.0 HP...
4 Ngựa (4 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-360ASP-V / RAV-360USP-V (4.0 HP...
SKU:
RAV-360ASP-V / RAV-360USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
28,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) Inverter Gas R4...
3 Ngựa (3 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
RAV-SE801UP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
26,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-300ASP-V / RAV-300USP-V (3.5 HP...
3,5 Ngựa (3,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-300ASP-V / RAV-300USP-V (3.5 HP...
SKU:
RAV-300ASP-V / RAV-300USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
25,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
RAV-SE561UP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-240ASP...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-240ASP...
SKU:
RAV-240ASP-V / RAV-240USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
23,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V (2.0 H...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V (2.0 H...
SKU:
RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
20,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V (1.5 HP...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V (1.5 HP...
SKU:
RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC50 (5.5Hp) Gas R22
5,5 Ngựa (5,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC50 (5.5Hp) Gas R22
34,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC50
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
34,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT