• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh công suất 2 Ngựa (2 HP)

Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-180(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-180(2.0hp) Gas R22
15,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-180
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
15,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-180(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-180(2.0hp) Gas R22
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APC/APO-180
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-180/TITAN Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-180/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-180/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X18CX Inverter
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X18CX Inverter
16,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-X18CX
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
16,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-S18CAM
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-S18CAM
12,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-S18CAM
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM18CRF Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM18CRF Gas R22
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ESM18CRF
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Áp Trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
RAV-SE561CP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh áp trần
Tồn kho:
1
24,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
RAV-SE561UP
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
23,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V (2.0 H...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V (2.0 H...
SKU:
RAV -180ASP-V / RAV-180USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
20,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) Inverter ...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H18PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
16,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18QKSG-V (2.0Hp) Gas R32
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H18QKSG-V (2.0Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H18QKSG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 018 (2.0Hp) Inverter Gas R4...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 018 (2.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 018
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
17,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 018 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 018 (2.0Hp) Gas R22
12,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CSR 018
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC18 (2.0Hp) Gas R22
15,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC18
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
15,300,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC18 (2.0Hp) Gas R22
16,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC18
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
16,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC18 (2.0Hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC18 (2.0Hp) Gas R22
9,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC18
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-18CRN1 Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Midea MCD-18CRN1 Gas R410a
14,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MCD-18CRN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
14,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-18CRDN1 Inverter - Gas R410...
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-18CRDN1 Inverter - Gas R410...
SKU:
MSMAI-18CRDN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 18CR(2.0hp) Gas R22
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 18CR(2.0hp) Gas R22
SKU:
MS11D1A- 18CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,050,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) Gas R410a
2 Ngựa (2 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) Gas R410a
18,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GX-A18UCW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
18,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT