• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh công suất 2,5 Ngựa (2,5 HP)

Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-240(2.5hp) Gas R22
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-240
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Sumikura APF/APO-210(2.5hp) Gas R22
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APF/APO-210
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
16,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-240(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sumikura APC/APO-240(2.5hp) Gas R22
22,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
APC/APO-240
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-240/TITAN Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-240/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-240/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
13,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-240ASP...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-240ASP...
SKU:
RAV-240ASP-V / RAV-240USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
23,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V (2.5Hp) Inverter ...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24PKCVG-V (2.5Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H24PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
20,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24QKSG-V (2.5Hp) Gas R32
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H24QKSG-V (2.5Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H24QKSG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
18,150,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 022 (2.5Hp) Inverter Gas R4...
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 022 (2.5Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 022
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
19,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Funiki FC24 (2.5Hp) Gas R22
17,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
FC24
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
17,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC24 (2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Funiki CC24 (2.5Hp) Gas R22
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CC24
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
19,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC24(2.5Hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC24(2.5Hp) Gas R22
11,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC24
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 24CR(2.5hp) Gas R22
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 24CR(2.5hp) Gas R22
12,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
MS11D1A- 24CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
12,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) Gas R410a
25,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GX-A24UCW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
25,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC24AG (2.5HP)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Tủ Đứng Gree GVC24AG (2.5HP)
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GVC24AG
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
18,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH24K3BI (2.5HP)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần Gree GKH24K3BI (2.5HP)
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GKH24K3BI
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
21,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24QE (2.5HP) Gas R410a
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC24QE (2.5HP) Gas R410a
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GWC24QE
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
16,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter
23,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ATNQ24GPLE6
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
23,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)
22,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AT-C246PLEO
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
22,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)
20,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AP-C246KLA0
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh tủ đứng
Tồn kho:
1
20,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter
2,5 Ngựa (2,5 HP)
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter
17,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
V24EN
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
17,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT