• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh công suất 1 Ngựa (1 HP)

Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-092/TITAN Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-092/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-092/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X10CD Inverter
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X10CD Inverter
8,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-X10CD
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,950,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E10CZ
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E10CZ
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-E10CZ
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV09CRK-A2 Inverter Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV09CRK-A2 Inverter Gas R410...
SKU:
ESV09CRK-A2
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM09CRF Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM09CRF Gas R22
5,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ESM09CRF
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) Inverter ...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H10PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10KKCVG-V Inverter Gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10KKCVG-V Inverter Gas R32
SKU:
RAS-H10KKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) Gas R32
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H10QKSG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 010 (1.0Hp) Inverter Gas R4...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 010 (1.0Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 010
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 010 (1.0Hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 010 (1.0Hp) Gas R22
7,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CSR 010
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC09 (1.0Hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC09 (1.0Hp) Gas R22
5,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC09
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-10CRDN1 Inverter - Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-10CRDN1 Inverter - Gas R410...
SKU:
MSMAI-10CRDN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,600,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 09CR(1.0hp) Gas R22
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 09CR(1.0hp) Gas R22
SKU:
MS11D1A- 09CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
4,650,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X9SEW (1.0Hp) Inverter Gas R410...
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X9SEW (1.0Hp) Inverter Gas R410...
SKU:
AH-X9SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) Gas R410a
4,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
AH-A9UEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
4,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09CA Inverter (1.0hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09CA Inverter (1.0hp) Gas R410a
SKU:
GWC-09CA
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09QB(1.0hp) Gas R410a
1 Ngựa (1 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC09QB(1.0hp) Gas R410a
Sử dụng gas R410A
8,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Sử dụng gas R410A
SKU:
GWC09QB
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi
9,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
V10APQ
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V10ENW (1.0Hp) inverter
1 Ngựa (1 HP)
Máy lạnh LG V10ENW (1.0Hp) inverter
6,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
LG V10ENW
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)...
1 Ngựa (1 HP)
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)...
SKU:
SRR25ZM-S
Thương hiệu:
Mitsubishi heavy
Loại:
Máy lạnh hệ multi Mitsubishi heavy
Tồn kho:
1
9,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT