• Công ty TNHH - Thương mại - Dịch Vụ Nam Ngân Thịnh

Máy lạnh công suất 1,5 Ngựa (1,5 HP)

Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-120/TITAN Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sumikura APS/APO-120/TITAN Gas R410a
SKU:
APS/APO-120/TITAN
Thương hiệu:
Sumikura
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X13CD Inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-X13CD Inverter
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-X13CD
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E13CY
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Hitachi RAS-E13CY
8,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
RAS-E13CY
Thương hiệu:
Hitachi
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,350,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV12CRK-A2 Inverter Gas R410...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESV12CRK-A2 Inverter Gas R410...
SKU:
ESV12CRK-A2
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM12CRF Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Electrolux ESM12CRF Gas R22
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
ESM12CRF
Thương hiệu:
Elextrolux
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V (1.5 HP...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Âm Trần TOSHIBA RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V (1.5 HP...
SKU:
RAV-130ASP-V / RAV-130USP-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh âm trần
Tồn kho:
1
17,900,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) Inverter ...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) Inverter ...
SKU:
RAS-H13PKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13FKCVG-V Inverter Gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13FKCVG-V Inverter Gas R32
SKU:
RAS-H13FKCVG-V
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
10,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) Gas R32
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) Gas R32
SKU:
RAS-H13QKS
Thương hiệu:
Toshiba
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,000,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 013 (1.5Hp) Inverter Gas R4...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CVUR 013 (1.5Hp) Inverter Gas R4...
SKU:
CVUR 013
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
11,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 013 (1.5Hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Carrier CSR 013 (1.5Hp) Gas R22
9,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
CSR 013
Thương hiệu:
carrier
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC12 (1.5Hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Funiki SBC12 (1.5Hp) Gas R22
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
SBC12
Thương hiệu:
Funiki
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,400,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-13CRDN1 Inverter - Gas R410...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MSMAI-13CRDN1 Inverter - Gas R410...
SKU:
MSMAI-13CRDN1
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
8,100,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 12CR(1.5hp) Gas R22
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Midea MS11D1A- 12CR(1.5hp) Gas R22
SKU:
MS11D1A- 12CR
Thương hiệu:
Midea
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
5,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X12UEW (1.5Hp) Inverter Gas R32...
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-X12UEW (1.5Hp) Inverter Gas R32...
SKU:
AH-X12SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
9,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) Gas R410a
SKU:
AH-A12SEW
Thương hiệu:
Sharp
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,500,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-12CA Inverter (1.5HP) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC-12CA Inverter (1.5HP) Gas R410a
SKU:
GWC-12CA
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,800,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12QC (1.5HP) Gas R410a
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy Lạnh Treo Tường Gree GWC12QC (1.5HP) Gas R410a
6,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
GWC12QC
Thương hiệu:
Gree
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
6,700,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V13ENS(1.5Hp) inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh LG V13ENS(1.5Hp) inverter
7,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
V13ENS
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh treo tường
Tồn kho:
1
7,550,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
Máy lạnh LG V13EN (1.5Hp) inverter
1,5 Ngựa (1,5 HP)
Máy lạnh LG V13EN (1.5Hp) inverter
8,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT
SKU:
LG V13EN
Thương hiệu:
LG
Loại:
Máy lạnh LG
Tồn kho:
1
8,200,000 đ
Giá đã bao gồm VAT